Welcome to visit Fudan University Journal of Medical Sciences, Share:
Research progress on the mechanism of tumor immune escape
YAN Yong-zhen, NA Ke, WEI Xiao-dong, JIN Yuan-yuan, ZHAO Bo, ZHAO Wen-jie△
jms . 2013, (5): 619 -624 .