Welcome to visit Fudan University Journal of Medical Sciences, Share:
Comparison of the transfection efficiency of U937 monocytes by different methods
PAN Jun-jie;SHI Hai-ming;LUO Xin-ping△;LI Jian;LIANG Wang;ZHANG Jin;MA Duan
. 2010, (5): 594 -597 .