Welcome to visit Fudan University Journal of Medical Sciences, Share:
Progress in pharmacological strategies targeting KRAS gene mutated cancers
BIAN Yun-yi, YANG Xiao-dong, ZHAN Cheng, YAO Guang-yu, BI Guo-shu, FAN Hong
jms . 2020, (03): 439 -447,455 .  DOI: 10.3969/j.issn.1672-8467.2020.03.021