Welcome to visit Fudan University Journal of Medical Sciences, Share:
Public anxiety and its influencing factors in the initial outbreak of COVID-19
CHEN Su-hong, DAI Jun-ming, HU Qiao, CHEN Hao, WANG Yi, GAO Jun-ling, ZHENG Pin-pin, FU Hua
jms . 2020, (03): 385 -391 .  DOI: 10.3969/j.issn.1672-8467.2020.03.012