Welcome to visit Fudan University Journal of Medical Sciences, Share:
Cancer metabolism and metastasis
WANG Xiang-yu1,2,ZHENG Yan1,2,3,LU Ming1,2,QIN Lun-xiu1,2,3△
jms . 2016, (01): 86 -93 .  DOI: 10.3969/j.issn.1672-8467.2016.01.016