Welcome to visit Fudan University Journal of Medical Sciences, Share:
Statistical method and application of dose-response analyses in Meta-analysis
MA Xiao, YANG Yang, WANG Ying-ying, ZHAO Long-gang, SUN Jiang-wei, TAN Yu-ting, XIANG Yong-bing△
jms . 2015, (01): 123 -128 .  DOI: 10.3969/j.issn.16728467.2015.01.023