Welcome to visit Fudan University Journal of Medical Sciences, Share:
Review on the influence factors of AIDS epidemic and control in Liangshan Prefecture Sichuan Province of China
ZHU Cheng-hua, ZHOU Yi-biao△, SONG Xiu-xia, JIANG Qing-wu
jms . 2015, (05): 675 -679 .  DOI: 10.3969/j.issn.16728467.2015.05.020